امکان انتخاب نوع و تعداد دیسک در زمان ساخت ابرک فراهم شد. کاربران از این پس می‌توانند در فرآیند تعیین منابع ابرک خود، نوع و تعداد دیسک مورد نظر خود را انتخاب کنند.

با اضافه شدن انواع جدید دیسک (Local storage) به محصول سرور ابری آروان، کاربران می‌توانند در زمان ساخت ابرک، پس از انتخاب RAM و CPU، تعداد و نوع Disk خود را انتخاب کنند.

این امکان جدید فرآیند ساخت ابرک را برای کاربران تسهیل می‌کند و کاربران را قادر می‌سازد تا در صورت نیاز به Disk اضافه، این منابع را در همان ابتدا اضافه کنند.

از این رو در حال حاضر کاربران علاوه بر تعیین تعداد Disk ابرک خود می‌توانند نوع Disk ابرک مانند SSD، SAS و Local storage را انتخاب کنند.

برای آگاهی بیشتر، مطلب اضافه شدن راهکار  Local storage را مطالعه کنید.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.